Danh bạ Trung tâm công nghệ thông tin

Cập nhật tháng 6 năm 2016

1. Nguyễn Trung Hòa, GV,TS, Giám đốc trung tâm công  nghệ thông tin

TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904162168

Email: ntrhoa@yahoo.com

2. Văn Tấn, GV,ThS, Phó Giám Đốc Trung Tâm

Chung cư Tân Phát, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983055691

Email: tandhv@vinhuni.edu.vn

3. Vũ Chí Cường,GV,TS, Phó Giám Đốc Trung Tâm

TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:0913054141

Email: cuongvcc@vinhuni.edu.vn

4. Lường Hồng Phong, CV, ThS

SN: 36. Đường Lê Doãn Nhã, Khối 12, P.Trung Đô, TP.Vinh

ĐT: 0987.911.911

Email: phonglh@vinhuni.edu.vn

5. Nguyễn Vĩnh Hà, CV, KS

TP.Vinh, tỉnh Nghệ An      

ĐT: 0983278237

Email: hanv@vinhuni.edu.vn

6. Nguyễn Tuấn Nghĩa. CV, ThS

K6, Đường Phạm Kinh Vỹ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:01239247267

Email: nguyentuannghia46atin@gmail.com