1. Cách thức đăng nhập

Người sử dụng mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ: http://ioffice.vinhuni.edu.vn/ hoặc mở website nhà trường http://www.vinhuni.edu.vn/ và nhấp chuột vào nút iOffice bên cạnh nút thư điện tử (xem hình ảnh)

Hiển thị cửa sổ đăng nhập hệ thống iOffice


Gõ tài khoản cá nhân đã được cung cấp (xem danh sách tài khoản cá nhân tại đây)
Mật khẩu mặc định khi đăng nhập lần đầu tiên là: Dhv@123
Sau khi đăng nhập xuất hiện cửa sổ xem văn bản đến

2. Đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu, người sử dụng vào mục Hệ thống + Đổi mật khẩu. Xuất hiện cửa sổ

Gõ mật khẩu cũ và mật khẩu mới vào các ô bắt buộc rồi chọn nút Cập nhật.

3. Sửa thông tin cá nhân

Để sửa thông tin cá nhân, người sử dụng vào mục Hệ thống + Thông tin cá nhân. Xuất hiện cửa sổ

Nhấp chuột vào nút Thay đổi thông tin. Cửa sổ cập nhật thông tin sẽ hiện ra.

Nhập đầy đủ các thông tin và chọn nút Lưu. Chú ý các thông tin bắt buộc. Đặc biệt là số điện thoại và email để nhận tin nhắn và lấy lại mật khẩu

4. Xem thông tin điều hành

Để xem nội dung văn bản điều hành của Nhà trường, người sử dụng chọn Thông tin – Điều hành + Danh sách đã nhận. Xuất hiện cửa sổ chứa các thông tin điều hành gửi đến cho cán bộ. Chọn thông tin cần xem và nhấp vào tiêu đề để xem chi tiết thông tin đó

5. Xem hướng dẫn

Để xem hướng dẫn chi tiết, người sử dụng chọn nút Giúp đỡ nằm ở phía trên thanh công cụ. Khi đó sẽ xuất hiện danh sách các mục trợ giúp. Chọn mục cần xem và làm theo hướng dẫn.

Mọi vướng mắc, khó khăn trong sử dụng xin liên hệ với Trung tâm CNTT (số điện thoại 02383.855452 - sổ lẻ 327, 357) hoặc trực tiếp đồng chí Hà Minh Hải – chuyên viên; số điện thoại: 0915 119 074.

hdsd_vnpt_ioffice_v3.pdf

Trung tâm CNTT