Có chiều cách để tách và gộp họ tên trong excel nhưng tôi thấy sự dụng chương trình này là nhanh và thuận lợi nhất vì vậy tôi hướng dẫn các bạn làm như sau:

Đầu tiên chúng ta sẽ dowload chương trình về sau đó các bạn lam theo file hướng dẫn.

Phần mềm: tach gop ho ten excel.zip

File hướng dẫn: huong dan dung phan mem tach ghep ho ten trong excel.pdf
Lường Hồng Phong - TTCNTT