VỀ MỘT CÁCH THỰC HIỆN KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TRÊN GIẤY

Nguyễn Trung Hòa

Hiện tại đã có nhiều phần mềm kiểm tra trắc nghiệm trên máy. Tuy nhiên trên thực tế, việc tổ chức kiểm tra trắc nghiệm trên máy khá cồng kềnh, chiếm khá nhiều công sức và mất khá nhiều giờ máy. Về lâu dài sẽ khó thực hiện. Để cải thiện tình hình bài viết này đề xuất một cách làm đơn giản hơn và bất kỳ một giảng viên nào cũng có thể tự mình làm được công việc “tổ chức kiểm tra trắc nghiệm trên giấy” cho các bài kiểm tra giữa kỳ với các tiêu chí sau:

(Mời các bạn xem file đính kèm)
kiemtratracnghiem 1.pdf