Thời gian

Nội dung công việc cụ thể

Thực hiện

-Người chỉ đạo

-Người thực hiện chính

- Người phối hợp

Dự kiến kết quả, sản phẩm đạt được

Hướng giải quyết, xử lý dứt điểm

Kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo, Ban giám hiệu và yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp

Ý kiến lãnh đạo đơn vị

Ý kiến ban giám hiệu phụ trách

Ghi chú

8h00

22/8/16

Giao ban đầu tuần

Nguyễn Trung Hòa

Các cán bộ của Trung tâm

Chốt lịch tuần, Báo cáo gửi LĐ

 

 

 

 

 

8h30

Tổng hợp số liệu đăng ký nhập học đợt 1 báo cáo Hội đồng tuyển sinh;

Lê Văn Tấn

Số liệu

Báo cáo Hội đồng tuyển sinh;

 

 

 

 

22/8/16

Xử lý đăng ký học

Lê Văn Tấn

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Thiết lập các tham số đăng ký học cho sinh viên K54

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

22/8/16

Import DS học sinh MNK2 vào phần mềm

(CS I và CS II Hưng Bình)

Lê Văn Tấn

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Nguyễn Thị Thanh Trà (THSP)

Các lớp được tạo có danh sách lớp theo đề nghị của Trường THSP

 

Trường THSP

 

 

 

22/8/16

Lắp đặt đường truyền cho Y tế

Vũ Chí Cường

Nguyễn Vĩnh Hà

Kết nối với LAN của trường

Kiểm tra và thông suốt kết nối

An Phú Hưng

Báo cáo BGH

 

 

Trong tuần

13h30

Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, hỗ trợ tính truy lĩnh tháng 8/2016;

Nâng cấp phần mềm kê khai giờ NCKH.

Lê Văn Tấn

Phần mềm hoạt động đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin của cán bộ.

 

 

 

 

 

23/8/16

Làm việc cùng với CMC

Nguyễn Trung Hòa

Lê Văn Tấn

Phan Thanh Nam (CMC)

Cài đặt các nội dung được chuẩn bị trong tuần trước và chạy thử. ​

  • ● Hoàn thiện dứt điểm Module "Kế hoạch giảng dạy", "Kế hoạch thi".
  • ● Cài đặt cấu hình Module quản lý điểm.
  • ● Hoàn thiện Phân tích, thiết kế và phát triển Module quản lý học phí.

Trung tâm GDTX và TTĐTLT

 

 

Cả tuần

24/8/16

Bảo trì hệ thống máy chủ CMC

Vũ Chí Cường

Nguyễn Vĩnh Hà

Nghiên cứu cách cài đặt các bản sao lưu ở tầng 4 NĐH

Cài đặt các bản sao lưu ở tầng 4 NĐH

Báo cáo về việc cài đặt

 

 

 

22/8/16

281/8/16

Hỗ trợ công tác tuyển sinh đợt 2

Lê Văn Tấn

(Phòng Đào tạo)

Trực xử lý phần mềm khi có yêu cầu

 

 

 

 

Cả tuần