Thời gian

Nội dung công việc cụ thể

Thực hiện

- Người chỉ đạo

-Người thực hiện chính

- Người phối hợp

Dự kiến kết quả, sản phẩm đạt được

Hướng giải quyết, xử lý dứt điểm

Kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo, Ban giám hiệu và yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp

Ý kiến lãnh đạo đơn vị

Ý kiến ban giám hiệu phụ trách

Ghi chú

Thứ Hai

19/9/2016

7h30

Giao ban đầu tuần

Nguyễn Trung Hòa

Toàn bộ Trung tâm

Nắm thông tin công việc trong tuần và đưa vào kế hoạch tuần

 

 

 

 

 

19h30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Lịch sử

Nguyễn Trung Hòa

 

 

 

 

 

T6 NĐH

19h30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Luật

Lê Văn Tấn

 

 

 

 

 

Hoãn

19h30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa SP Ngoại ngữ

Vũ Chí Cường

 

 

 

 

 

PHA A1

Thứ Ba

20/9/2016

07:30

Hội ý với Phòng Đào tạo về phần mềm CMC

Lê Văn Tấn

Đại diện Công ty CMC

 

 

 

 

 

Phòng Đào tạo

14:00

Tập huấn sử dụng phân hệ quản

lý đào tạo hệ VLVH

Ngyễn Trung Hòa

Lê Văn Tấn

Lường Hồng Phong

Phân hệ VLVH

Phần mềm chạy chính xác

Các đơn vị sử dụng được phần mềm

TT CNTT, TT GDTX, CMC; Đại diện các đơn vị: KH-TC, TT ĐBCL; Trợ lý đào tạo các khoa có đào tạo hệ VLVH

 

 

P4 T6 NĐH

19h30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Hóa học

Vũ Chí Cường

 

 

 

 

 

PHA A1

19h30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Kinh tế

Nguyễn Trung Hòa

 

 

 

 

 

T2 NĐH

19h30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 Sư phạm Ngữ văn

Lê Văn Tấn

 

 

 

 

 

T6 NĐH

Thứ Tư

21/9/2016

07h30

Làm việc với CMC về xử lý dữ liệu hệ ĐTTX

Lê Văn Tấn

Đại diện Công ty CMC

 

 

 

 

 

Từ 21/9 đến 23/9/2016

16h00

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa CNTT, Trung tâm CNTT

Toàn thể CBCC

 

 

 

 

 

P8 T6 NĐH

19h30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa GD Chính trị

Vũ Chí Cường

 

 

 

 

 

PHA A1

Thứ Năm

22/9/2016

19h00

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Sinh học

Nguyễn Trung Hòa

 

 

 

 

 

PHA A1

Thứ Sáu

23/9/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

24/9/2016

14h00

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Xây dựng

Lê Văn Tấn

 

 

 

 

 

PH tầng 2 NĐH

Chủ Nhật

25/9/2016

14h00

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 trường THSP

Vũ Chí Cường

 

 

 

 

 

VP Trương

THSP