Thời gian

Nội dung công việc cụ thể

Thực hiện

- Người chỉ đạo

-Người thực hiện chính

- Người phối hợp

Dự kiến kết quả, sản phẩm đạt được

Hướng giải quyết, xử lý dứt điểm

Kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo, Ban giám hiệu và yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp

Ý kiến lãnh đạo đơn vị

Ý kiến ban giám hiệu phụ trách

Ghi chú

Thứ Hai

26/9/2016

7h30

Giao ban đầu tuần

 

 

Nguyễn Trung Hòa

Toàn bộ Trung tâm

Nắm thông tin công việc trong tuần và đưa vào kế hoạch tuần

 

 

 

 

 

9h00

Họp BGĐ Trung tâm về xây dựng Nhà trường ĐT

Nguyễn Trung Hòa

Vũ Chí Cường

Lê Văn Tấn

 

Từng đc lên kế hoạch cụ thể từng việc để xử lý dứt điểm

Đề nghị làm việc với Phó HT TTK ở một thời điểm thích hợp về Nhà trường Điện tử

 

 

 

14h00

Khảo sát thiết kế mạng ở cơ sở 2

Vũ Chí Cường

Đại diện Phòng Quản trị

 

 

 

 

 

 

19h30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Giáo dục

Nguyễn Trung Hòa

 

 

 

 

 

Tầng 2, NĐH

 

Cường đi Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

27/9/2016

 

Làm việc với CMC về modun SĐH và ĐTLT

 

Nguyễn Trung Hòa

Lê Văn Tấn

Vũ Chí Cường

 

 

 

 

 

Tầng 6 NĐH

19:30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Vật lý và Công nghệ

Lê Văn Tấn

 

 

 

 

 

Tầng 2, NĐH

Thứ Tư

28/9/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 trường THPT Chuyên

Nguyễn Trung Hòa

 

 

 

 

 

VP Trường Chuyên

Thứ Năm

29/9/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

30/9/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

1/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

2/10/2016