Thời gian

Nội dung công việc cụ thể

Thực hiện

- Người chỉ đạo

-Người thực hiện chính

- Người phối hợp

Dự kiến kết quả, sản phẩm đạt được

Hướng giải quyết, xử lý dứt điểm

Kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo, Ban giám hiệu và yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp

Ý kiến lãnh đạo đơn vị

Ý kiến ban giám hiệu phụ trách

Ghi chú

29/8/2016

7h30

Giao ban đầu tuần

Nguyễn Trung Hòa

Toàn thể CB của TT

Lịch Tuần

 

 

 

 

 

8h00

Làm việc với TT GDTX

Nguyễn Trung Hòa

Yêu cầu sử dụng CMC

 

 

 

 

 

9h30

Xử lý sự cố máy chủ bị out do UPS hỏng

Vũ Chí Cường

Lường Hồng Phong

 

Nối tắt nguồn cho server

 

 

 

 

13h30

Kiểm tra sửa chữa Internet cho Cơ sở 2

Vũ Chí Cường

Lường Hồng Phong

Thông mạng

Tìm hiểu nguyên nhân và làm việc với nhà cung cấp dịch vụh

 

 

 

 

29/8/2016

Hỗ trợ nhập học khóa 55 Liên thông

Lê Văn Tấn

Nguyễn Tuấn Nghĩa

 

 

 

 

 

Cả ngày

29/9 →

Hết ngày 01/9/2016

Hỗ trợ các đơn vị khai báo hệ thống để nhập học khóa 57 ĐH CQ

Lê Văn Tấn

Nguyễn Tuấn Nghĩa

 

 

 

 

 

Trong tuần

Theo kế hoạch tại công văn số 228/TB-ĐHV

Triển khai sử dụng phân hệ quản lý hệ VLVH

Lê Văn Tấn

Lường Hông Phong

 

 

 

 

 

Cả tuần

30/8/2016

Tìm hiểu và so sánh các phần mềm QLHC

Nguyễn Trung Hòa

Vũ Chí Cường

Lường Hồng Phong

Thiết lập được bảng so sánh

Liên hệ với các công ty để tìm hiểu

 

 

 

 

14h00

31/8/2016

Họp chuẩn bị đón tiếp sinh viên khóa 57 nhập học và triển khai chương trình công tác HSSV năm học 2016 - 2017

Lê Văn Tấn

 

 

 

 

 

 

8h00

1/9/2016

Duyệt kế hoạch năm học phòng Đào tạo

Lê Văn Tấn

 

 

 

 

 

 

Từ 1/9/2016

Hướng dẫn các đơn vị ĐT, QLKH triển khai kê khai trên phần mềm tính giờ chuẩn

Lê Văn Tấn

 

 

 

 

 

 

Ngày 01/9/206

Xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ chính quy

Lê Văn Tấn