Thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Hoạt động chuyên môn

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành iOffice
08/02/2018
Ngày 03/02/2018 Nhà trường chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành iOffice thay thế Hệ thống eOffice cũ. Đây là phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới, vận hành trên môi trường web. Yêu cầu mọi cán bộ, viên chức sử dụng hệ thống để cập nhật và thực hiện theo các thông tin văn bản, điều hành của Nhà trường.
Danh sách tài khoản cá nhân sử dụng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin
15:37 07/02/2018
Thực hiện chủ trương về việc sử dụng thống nhất tài khoản cá nhân khi truy cập vào các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh, Nhà trường thông báo danh mục...
Chia sẻ công nghệ
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Vũ Chí Cường - Phó Giám đốc phụ trách
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.