1.1. Chức năng Tổng quan khóa học

Chức năng Tổng quan khóa học giúp giảng viên có thể quản lý các khóa học do mình phụ trách như: tương tác với học viên, xem quá trình học, nộp bài tập và cho điểm các học viên. Chức năng này có 2 mục chính là:

  • Dòng thời gian: Hiển thị các sự kiện hoạt động tương tác của học viên với giảng viên như quản lý cho điểm các bài tập đã giao (xem hình ảnh).

  • Khóa học: Là danh sách để truy cập các khóa học (chuyên đề) theo khung chương trình đào tạo mà giảng viên đã được giao phụ trách giảng dạy.

    1.2. Upload tài liệu

    Chức năng Tệp riêng tư của tôi là nơi giảng viên có thể tải lên và lưu trữ các tệp tài liệu của cá nhân trên hệ thống, có thể sử dụng, chia sẻ khi cần thiết. Hệ thống cho phép tổng dung lượng tối đa là 100MB. Để upload tài liệu lên hệ thống, các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Nhấp chọn vào mục Quản lý các tệp riêng tư.


  • Bước 2: Nhấp chọn vào biểu tượng , một hộp thoại sẽ hiện ra. Bạn chọn mục Upload a file. Nhấp nút Chọn tệp (Browse…). Hộp thoại chọn tệp hiện ra, bạn chọn một tệp từ máy tính của bạn rồi nhấp nút OK (xem hình ảnh).


  • Bước 3: Nhấp nút ĐĂNG TẢI TỆP NÀY và chờ hệ thống xử lý. Sau khi chọn tất cả các tệp, bạn nhấp LƯU NHỮNG THAY ĐỔI (xem hình ảnh).
 

 

1.3.Menu tiện ích

         Hệ thống cho phép truy cập nhanh các chức năng liên quan đến các khóa học thông qua menu tiện ích. Để sử dụng menu tiện ích, giảng viên bấm chuột trái vào biểu tượng 3 gạch ngang màu trắng như hình.

 

         Hệ thống menu tiện ích sẽ xuất hiện bên trái màn hình website để ta có thể sử dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng.