1. Lên lịch dạy online trước khi thực hiện

Đây là một tính năng thú vị và rất hữu ích. Các thầy cô tiến hành tạo phòng học và thực hiện các thiết lập cần thiết cho buổi học để lên lịch dạy, nhắc nhở người học và những người quan tâm tham gia cho đúng hẹn.

Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1:Tại màn hình chính của Zoom, các thầy cô nháy chuột vào nút Schedule (xem hình)

Bước 2: Trên giao diện lịch dạy trực tuyến (xem hình), các thầy cô cập nhật đầy đủ các thông tin chính sau đây:

- Topic: Tên của buổi học trực tuyến

- Start: Nhập thời gian của buổi học, Các thầy cô có thể đặt lịch trước 10 phút để mọi người có thời gian chuẩn bị trước đó.

- Duration: Chọn thời lượng cho buổi học. Mục này không cần chọn đúng vì buổi học vẫn diễn ra cho dù quá thời gian đã nhập.

- Meeting ID: Nên chọn sử dụng ID cá nhân.

- Password: Nhập mật khẩu cho buổi học hoặc bỏ chế độ mật khẩu

- Video:

- Host: Chọn bật/tắt video của thầy, cô khi khởi động buổi học

- Participant: Chọn bật/tắt video của người tham gia khi khởi động buổi học, 

- Calendar: Chọn sử dụng ứng dụng lịch nào. Các thầy cô nên chọn Other calendar cho đơn giản.

Bước 3: Cuối cùng, các thầy cô chọn nút Schedule để hoàn thành.

Trong hộp thoại xuất hiện (xem hình), các thầy cô có thể chọn nút Copy to Clipboard để copy và dán thông tin về buổi học online trong các thông báo, thư liên lạc để gửi cho người học và những người quan tâm.

Sau này khi sử dụng, tại màn hình chính của Zoom, các thầy cô chỉ cần chọn nút Start (hình vẽ) ứng với lịch dạy đã lên.

 

Trong màn hình thiết lập các tham số của buổi dạy, Mục Advanced Options có chứa một số tham số thích hợp khi sử dụng:

- Enable waiting room: Kích hoạt phòng chờ. Khi sử dụng tham số này, bất cứ người học hay người quan tâm nào khi đăng nhập lớp học đều tự động được chuyển vào phòng chờ. Chỉ khi các thầy cô chấp nhận (Admit) thì người học đó mới được vào phòng học.

Chú ý: Việc này sẽ hạn chế được những vị khách không mời tham gia vào lớp học và thực hiện những hành vi không được phép. Tuy nhiên có thể gây khó khăn cho các đơn vị kiểm tra giám sát và nhiều việc hơn cho các thầy cô.


- Enable join before host: Cho phép người học mở và vào phòng học trước giảng viên.

 

2. Thay đổi chế độ chia sẻ màn hình

Theo ngầm định, các thầy cô giáo và người học có thể chủ động chia sẻ màn hình (Share Screen) của mình. Tuy nhiên trong một số tình huống giảng dạy, chế độ chia sẻ này cần được thay đổi.

Để thay đổi, các thầy cô thực hiện như sau:

Bước 1: Tại thanh công cụ chính của Zoom, các thầy cô nháy chọn mũi tên ở bên phải Share Screen, chọn mục Advanced Sharing Options... (xem hình)

- Bước 2: Thay đổi các mục chọn phù hợp trong hộp thoại

- How many participants can share at the same time? Bao nhiêu người được chia sẻ màn hình tại cùng một thời điểm

- One participant can share at a time: chỉ có một người được chia sẻ màn hình

- Multiple participants can share simultaneously (dual monitors recommended): nhiều người, chế độ màn hình đôi

- Who can share? Những ai có thể chia sẻ

- Only Host: Chỉ thầy cô giáo

- All Participants: Tất cả mọi người

- Who can start sharing when someone else is sharing? Ai là người thực hiện chia sẻ khi người khác đang thực hiện chia sẻ màn hình

- Only Host: Chỉ thầy cô giáo

- All Participants: Tất cả mọi người

 

3. Một số hỗ trợ khi thực hiện chia sẻ màn hình

Trong khi thực hiện chế độ Chia sẻ màn hình (Share Screen), các thầy cô vẫn có thể thực hiện một số hoạt động nhờ thanh công cụ 

 

Tại đây, các thầy cô có thể:

- Annotate: Thực hiện một số thao tác bổ sung chú thích trên màn hình chia sẻ bằng công cụ hỗ trợ mới

- Remote Control: trao quyền điều kiển chuột/bàn phím cho một người học được lựa chọn.

4. Thay đổi nơi lưu trữ khi thực hiện ghi hình buổi dạy online

Trong các buổi dạy online, các thầy cô thường sử dụng tính năng Recording để ghi hình lại toàn bộ buổi dạy. Theo mặc định toàn bộ kết quả ghi hình được lưu trữ tại thư mục Documents, đó là các file mp4 và thường có kích thước khá lớn.

Các thầy cô có thể thay đổi vị trí thư mục ghi hình sang thư mục tương ứng với ổ đĩa mạng (OneDrive hoặc Google Drive) của các thầy cô và chia sẻ nó trên Hệ thống e-Learning.

Các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Tại màn hình chính của Zoom, chọn nút cấu hình (nút hình bánh răng ở góc trên bên phải)

Trong màn hình Settings, chọn thẻ Recording (xem hình)

Bước 2: Thay đổi thư mục lưu trữ

Trong màn hình trên, chọn nút Change và chọn thư mục lưu trữ có chia sẻ trên mạng của các thầy cô (minh họa là thư mục chia sẻ OneDrive của Microsoft Office 365).

Bước 3: Chia sẻ thư mục lưu phim trên Hệ thống e-Learning

- Từ màn hình My Computer, chọn đến thư mục chứa phim ghi hình cần chia sẻ

- Nháy chuột phải, chọn thực đơn Share

- Trong hộp thoại Share, nháy chọn mục Anyone with the link can edit, sau đó bỏ tích chọn trong Alow editing. Chọn nút Apply.


- Chọn nút Copy Link, sau đó chọn nút Copy

- Trên hệ thống Cổng thông tin học tập trực tuyến http://elearning.vinhuni.edu.vn, mở môn học mà thầy cô phụ trách, chuyển sang chế độ chỉnh sửa và bổ sung một tài nguyên dạng URL khi thực hiện

Trong màn hình bổ sung tài liệu URL, dán nội dung đường dẫn đã copy ở bước trên vào mục External URL (xem hình)

Chọn nút LƯU VÀ TRỞ VỀ KHÓA HỌC để kết thúc

5. Một số phím tắt thường dùng

Khi vận hành phần mềm Zoom, có thể số phím tắt sau đây có thể giúp các thầy cô thuận lợi trong quá trình sử dụng:

- CTRL + ALT + SHIFT: chuyển nhanh tới thanh công cụ chính của Zoom (khi đang trong chế độ Share Screen).

- Page Up, Page Down: chuyển xem các trang màn hình hiển thị camera người học.

- Alt + A: Mở/tắt tiếng của thầy cô

- Alt + V: Mở/tắt video của thầy cô

- Alt + M: Mở/tắt tiếng của tất cả người học 

- Alt + S: Bắt đầu/Kết thúc chế độ Share Screen

- Alt + Q: Kết thúc buổi học Online.

Ngoài ra còn có một số quy định phím tắt khác (xem hình)