Danh bạ Trung tâm công nghệ thông tin

Cập nhật tháng 12 năm 2017

1. Vũ Chí Cường,GV,TS, Phó Giám đốc phụ trách

TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:0913054141

Email: cuongvcc@vinhuni.edu.vn

2. Văn Tấn, GV,ThS, Phó Giám đốc 

Chung cư Tân Phát, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983055691

Email: tandhv@vinhuni.edu.vn

3. Lường Hồng Phong, CV, ThS

SN: 36. Đường Lê Doãn Nhã, Khối 12, P.Trung Đô, TP.Vinh

ĐT: 0987.911.911

Email: phonglh@vinhuni.edu.vn

4. Nguyễn Vĩnh Hà, CV, KS

TP.Vinh, tỉnh Nghệ An      

ĐT: 0983278237

Email: hanv@vinhuni.edu.vn

5. Nguyễn Tuấn Nghĩa. CV, ThS

K6, Đường Phạm Kinh Vỹ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:01239247267

Email: nguyentuannghia46atin@gmail.com