1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023
A
Trung tâm CNTT Trường Đại học Vinh:
ThS. Lê Văn Tấn, Phó Giám đốc, ĐT: 0983.055691
hoặc KS. Hồ Tùng Mậu, Chuyên viên, ĐT: 0904.055577
hoặc KS. Hà Minh Hải, Chuyên viên, ĐT: 0915.119074
A
Vui lòng liên hệ:
Trung tâm CNTT Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 327)
KS. Lưu Tùng Mậu, Chuyên viên, ĐT: 0904.055577
KS. Hà Minh Hải, Chuyên viên, ĐT: 0915.119074
Hoặc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Tầng 6, Nhà điều hành (Số 182, Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)
TS. Nguyễn Bá Hoành
Điện thoại: 0983.663024; Email: hoanhnb.dhv@gmail.com
A
Trung tâm CNTT Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 327)
hoặc KS. Lưu Tùng Mậu, Chuyên viên, ĐT: 0904.055577
hoặc KS. Hà Minh Hải, Chuyên viên, ĐT: 0915.119074
A
Em liên hệ: Trung tâm CNTT Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 327)
hoặc thầy Mậu, Chuyên viên, ĐT: 0904.055577
hoặc KS. Hà Minh Hải, Chuyên viên, ĐT: 0915.119074
A
Em liên hệ: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 366)
Phụ trách: ThS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐT: 0913.039877
A
1. Hiện Nhà trường tạm dừng việc cấp tài khoản email có tên miền @vinhuni.edu.vn cho sinh viên
2. Về mật khẩu và hỗ trợ em liên hệ: Trung tâm CNTT Trường Đại học Vinh
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 327)
hoặc TS. Vũ Chí Cường, Phó Giám đốc phụ trách, ĐT: 0979.556786
Email: cuongvcc@vinhuni.edu.vn, cuongvcc@gmail.com
hoặc ThS. Lê Văn Tấn, Phó Giám đốc, ĐT: 0983.055691
Email: tandhv@vinhuni.edu.vn, tandhv@gmail.com
để được hỗ trợ nhé!
Chia sẻ công nghệ
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Lê Văn Tấn- Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.