Cảnh báo!

WannaCry  virus nguy hiểm lại tiếp tục tấn công.

 

Trong những ngày gần đây, nhiều máy tính của Nhà trường liên tục gặp các lỗi tự động khởi động lại, xuất hiện màn hình xanh (xem hình minh họa). Trung tâm CNTT đã theo dõi và khắc phục nhằm hỗ trợ cán bộ Nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ.

Nguyên nhân của tình trạng náy là virus WannaCry và các biển thể của nó. Virus WannaCry thường xâm nhập vào máy tính thông qua các tệp đính kèm trong thư điện tử. Sau khi lây nhiễm, virus liên tục truy nhập file C:\WINDOW\mssecsvc.exe của hệ thống, làm lỗi file này và xảy ra tình trạng máy tính khởi động lại, xuất hiện màn hình xanh chữ trắng.

( Hình minh họa)

Vì vậy, Trung tâm CNTT xin khuyến cáo và yêu cầu các đơn vị, các cá nhân trong toàn trường chú ý và thực hiện các hoạt động sau:

  • Tuyệt đối không mở các tệp đính kèm của các thư điện tử gửi đến từ các địa chỉ không quen biết.
  • Tuyệt đối không mở các thư điện tử có địa chỉ lạ, có tiêu đề hấp dẫn (xem thêm tin tại địa chỉ http://nghean24h.vn/phat-hien-mot-cuoc-tan-cong-co-chu-dich-nham-vao-viet-nam-a492461.html)
  • Sao lưu dữ liệu quan trọng vào các địa chỉ tin cậy hoặc thiết bị cắm ngoài.
  • Cập nhật các phần mềm phòng chống virus
  • Cập nhật phần mềm hệ thống.

    Mọi thông tin phát hiện và cần hỗ trợ xin liên lạc ngay với Trung tâm CNTT, số điện thoại 357 hoặc các cán bộ của Trung tâm:

  • Lường Hồng Phong, số điện thoại: 0987.911.911
  • Vũ Chí Cường, số điện thoại: 091.054.141

 

                                                               Trung Tâm CNTT