Nhằm tăng cường công tác an ninh thông tin và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, Nhà trường triển khai hệ thống xác thực mạng không dây (wifi) tới tất cả cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên toàn trường. Khi sử dụng mạng không dây (wifi), mọi người phải nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập.

1. Thời gian bắt đầu: Từ 0 giờ 00', ngày 15/12/2017.

2. Cách thức thực hiện:

Bước 1: Thực hiện chức năng Quên mạng (Vinh University) trên các thiết bị, máy tính đã sử dụng.

Bước 2: Kết nối lại mạng không dây (wifi) (Vinh University) với mật khẩu bỏ trống.

Bước 3: Nhập Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập trong màn hình Hệ thống xác thực wifi (trong thời gian thử nghiệm, Tài khoản đăng nhập là DEMO và Mật khẩu là 123456).

Bước 4: Thực hiện các chức năng khai thác mạng như thông thường.

 

Nếu có bất kỳ sự cố hoặc khó khăn, các đơn vị, cá nhân cần thông báo và trao đổi với Trung tâm CNTT qua số điện thoại: 0238.3855452, máy lẻ 327 hoặc trực tiếp TS. Vũ Chí Cường - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, điện thoại 0913.054141.