HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ

(http://canbo.vinhuni.edu.vn)

 

      Cổng thông tin cán bộ là phần mềm nằm trong Hệ thống thông tin tổng thể của Trường Đại học Vinh, cung cấp cho cán bộ Nhà trường các tiện ích, chức năng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ của Nhà trường cũng như công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của mỗi cán bộ, giảng viên. Cụ thể:

- Tra cứu thông tin cá nhân; bổ sung, cập nhật một số thông tin cá nhân được phân quyền.

- Thực hiện kê khai giờ giảng dạy, giờ hoạt động khoa học và lao động chuyên môn khác.

- Tra cứu thông tin về bảng lương, quá trình nâng lương, quá trình đóng bảo hiểm xã hội.


Bấm liên kết sau để tải xuống bản hướng dẫn:

huong_dan_su_dung_chuc_nang_ke_khai_gio_trong_cong_thong_tin_can_bo_v2.pdf