LỊCH THỜI GIAN

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin năm 2016

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(Kèm theo Công văn số       /ĐHV-CNTT, ngày    02/3/2016 của Hiệu trưởng)

 

         Buổi sáng:     Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30'

            Buổi chiều:   Từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00'

 

TT

Đơn vị

Thời gian

1

Khoa Sư phạm Toán học

Chiều ngày 14/3/2016

2

Khoa Xây dựng

Chiều ngày 14/3/2016

3

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Sáng ngày 15/3/2016

4

Khoa Luật

Sáng ngày 15/3/2016

5

Khoa Sinh học

Chiều ngày 15/3/2016

6

Khoa Giáo dục Thể chất

Sáng ngày 16/3/2016

7

Khoa Sư phạm Ngữ văn

Sáng ngày 16/3/2016

8

Khoa Công nghệ thông tin

Chiều ngày 16/3/2016

9

Trung tâm Đào tạo liên tục

Chiều ngày 16/3/2016

10

Khoa Lịch sử

Sáng ngày 17/3/2016

11

Khoa Hoá học

Sáng ngày 17/3/2016

12

Khoa Kinh tế

Chiều ngày 17/3/2016

13

Khoa Điện tử viễn thông

Chiều ngày 17/3/2016

14

Khoa Giáo dục Chính trị

Sáng ngày 18/3/2016

15

Khoa Giáo dục

Sáng ngày 18/3/2016

16

Khoa Địa lý - QLTN

Chiều ngày 18/3/2016

17

Khoa Vật lý và Công nghệ

Chiều ngày 18/3/2016

18

Trung tâm Thực hành thí nghiệm

Chiều ngày 21/3/2016

19

Bộ phận quản lý phòng học online

Chiều ngày 21/3/2016

20

Văn phòng đoàn Trường

Sáng ngày 22/3/2016

21

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Sáng ngày 22/3/2016

22

Trường TH Sư phạm

Chiều ngày 22/3/2016

23

Trung tâm Nội trú

Chiều ngày 22/3/2016

24

Trạm Y tế

Sáng ngày 23/3/2016

25

Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào

Sáng ngày 23/3/2016

26

Trường THPT Chuyên

Chiều ngày 23/3/2016

27

Khoa Nông Lâm Ngư

Chiều ngày 23/3/2016

28

Trung tâm GDQP-AN Vinh

Sáng ngày 24/3/2016

29

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Sáng ngày 24/3/2016

30

Trung tâm Đào tạo từ xa

Chiều ngày 24/3/2016

31

Nhà Xuất Bản

Chiều ngày 24/3/2016

32

Phòng Đào tạo Sau đại học

Sáng ngày 25/3/2016

33

Phòng Thanh tra giáo dục

Sáng ngày 25/3/2016

34

Phòng Tổ chức cán bộ

Chiều ngày 25/3/2016

35

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Chiều ngày 25/3/2016

36

Phòng Quản trị và Đầu tư

Sáng ngày 26/3/2016

37

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Sáng ngày 26/3/2016

38

Văn phòng Công đoàn trường

Chiều ngày 26/3/2016

39

Văn phòng Đảng uỷ

Chiều ngày 26/3/2016

40

Tổ Chuyên trách

Sáng ngày 27/3/2016

41

Phòng CTCT-HSSV

Sáng ngày 27/3/2016

42

Phòng Đào tạo

Chiều ngày 27/3/2016

43

Phòng Hành chính Tổng hợp

Chiều ngày 27/3/2016