1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024
08:50 20/06/2016

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 của Trường Đại học Vinh

Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 của Trường Đại học Vinh

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh năm 2016), Trường Đại học Vinh thông báo một số thông tin về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển như sau:

 

a) Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển, Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển, thời gian đăng ký, lệ phí xét tuyển Nhà trường thực hiện theo các quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2016 và Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 18/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 (sau đây gọi là Công văn 1062).

b) Căn cứ Phụ lục số 4, phụ lục số 5 của Công văn 1062, Trường Đại học Vinh quy định danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT như sau:

- Đối với thí sinh đạt giải môn Toán sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Toán học

Mã ngành: D140209

+ Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: D580208

+ Công nghệ thông tin

Mã ngành: D480201

+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: D520216

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Vật lý sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Vật lý

Mã ngành: D140211

+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: D520216

+ Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: D580208

+ Kỹ thuật điện tử truyền thông

Mã ngành: D520207

+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: D580205

+ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: D510301

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Hóa học sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Hoá học

Mã ngành: D140212

+ Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: D540101

+ Khoa học môi trường

Mã ngành: D440301

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Sinh học sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Sinh học

Mã ngành: D140213

+ Khoa học Môi trường

Mã ngành: D440301

+ Nuôi trồng Thủy sản

Mã ngành: D620301

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Ngữ Văn sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: D140217

+ Báo chí

Mã ngành: D320101

+ Việt Nam học (Du lịch)

Mã ngành: D220113

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Lịch sử sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: D140218

+ Quản lý văn hóa

Mã ngành: D220342

+ Công tác xã hội

Mã ngành: D760101

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Địa lí sẽ được tuyển vào học ngành:

+ Sư phạm Địa lý

Mã ngành: D140219

+ Quản lý đất đai

Mã ngành: D850103

+ Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: D850101

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Tin học sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Tin học,

Mã ngành: D140210

+ Công nghệ Thông tin,

Mã ngành: D480201

- Đối với thí sinh đoạt giải môn Tiếng Anh sẽ được tuyển vào học một trong các ngành:

+ Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: D140231

+ Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: D220201

- Đối với thí sinh đoạt giải trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Nhà trường căn cứ vào kết quả dự án đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ngành thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

c) Xét tuyển đối với thí sinh khuyết tật:

Nhà trường thực hiện theo điểm g, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2016. Thí sinh phải có đầy đủ hồ sơ học tập, hồ sơ sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Sau khi Hội đồng tuyển sinh kiểm tra tình trạng sức khỏe yêu cầu của ngành học mà thí sinh đăng ký, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định cho vào học.

d) Xét tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài, Nhà trường thực hiện theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2016. Căn cứ kết quả học tập Trung học phổ thông của thí sinh, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định cho vào học.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ĐT: 038.3856.394, hotline 038.898.8989, website: http://vinhuni.edu.vn/

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

Chia sẻ công nghệ
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Lê Văn Tấn- Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.