1. Download phần mềm tại đây: ; hướng dẫn sử dụng tại đây

 2. Giới thiệu


eOffice – Văn phòng điện tử là hệ thống phần mềm trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp 
và quản lý trình duyệt công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính. Phần mềm 
được thiết kế thân thiện đối với người sử dụng, giao diện hoàn toàn tiếng Việt. Tiêu chí của 
eOffice là đưa đến cho người sử dụng phần lớn những tiện ích của mạng máy tính, của 
Internet nhưng với một cách tiếp cận tự nhiên nhất, giúp họ dần có một tác phong làm việc 
hiện đại, hiệu quả, dễ dàng tiếp cận với các ứng dụng công nghệ thông tin hơn.
Tính năng của eOffice rất đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng máy tính 
văn phòng như gửi nhận email, gửi thông báo trong cơ quan tới từng cá nhân, hay tới nhóm, 
phòng ban. Bạn có thể hội thoại, nhắn tin, gửi file, trưng cầu ý kiến, gửi tin nhắn ra điện thoại 
di động, nhắc việc (tự nhắc mình, nhắc người khác qua mạng), lưu sổ địa chỉ... Đặc biệt, cũng 
trên hệ thống này, bạn cũng có thể xử lý, tạo, duyệt các công văn, giấy tờ theo những chu trình 
(luồng công việc) tự định nghĩa một cách rất mềm dẻo và tiện lợi.
Vận dụng một triết lý hoàn toàn mới là “Khiến thông tin tìm đến với người sử dụng”, 
eOffice giúp bạn nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất. Tính năng tự động thông báo (notify) 
sẽ thông báo cho bạn biết mỗi khi có thông tin mới với đầy đủ nội dung trích yếu, tên và ảnh 
của người gửi. Bạn cũng có thể tùy biến qui định những ai sẽ được notify.
3. Mục tiêu
• Xây dựng hệ thống thông báo trong cơ quan, giúp lãnh đạo có thể gửi các thông báo 
cho toàn bộ nhân viên, các phòng ban trong cơ quan nhanh chóng, kịp thời. Chủ động 
đưa thông tin đến cho người sử dụng, giúp họ không phải định kỳ kiểm tra xem có 
thông tin mới hay không (Chạy outlook, vào web để kiểm tra email mới…).
1
• Giúp người sử dụng lên lịch làm việc, tự động nhắc nhở khi đến thời điểm diễn ra công 
việc đó thông qua máy tính hoặc điện thoại di động. Đồng thời cũng qua hệ thống này, 
lãnh đạo cơ quan có thể giao việc cho nhân viên và tiếp nhận phản hồi từ các công việc 
đó. 
• Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin giúp cán bộ, chuyên viên trong cơ quan có thể 
trao đổi thông tin trực tiếp với nhau qua hội thoại bằng âm thanh, hình ảnh, text, gửi tài 
liệu, báo cáo công việc, gửi tin nhắn di động.
• Xây dựng hệ thống duyệt tin bài giúp lãnh đạo có thể kiểm duyệt nội dung cũng như 
hình thức của bài viết trước khi lên website nội bộ, đưa ra công cộng.
• Xây dựng hệ thống quản lý, trình duyệt, xử lý và phát hành công văn, văn bản, hỗ trợ 
khả năng thiết kế luồng công việc, phân quyền cho từng cá nhân, đơn vị. 
• Xây dựng hệ thống thu thập ý kiến giúp lấy được ý kiến của tất cả nhân viên về một 
vấn đề nào đó nhanh chóng nhất.
• Thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, 
lưu trữ, phổ cập, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, mang đến cho người sử dụng hầu 
hết các tiện ích của mạng máy tính, của Internet nhưng với cách tiếp cận tự nhiên nhất 
giúp giải quyết công việc tại cơ quan, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác 
điều hành của lãnh đạo cơ quan, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ và chuyên viên 
trong cơ quan.
• Xây dựng hệ thống các kho công văn điện tử tập trung, khắc phục tình trạng tản mạn, 
thất lạc, sai lệch thông tin, cung cấp thông tin về văn bản và hồ sơ công việc phục vụ 
yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nhanh chóng, chính xác, 
đầy đủ và kịp thời. 
• Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ CNTT, tạo tác phong làm việc hiện 
đại, hiệu quả trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo sự thay đổi tích 
cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ chuyên 
viên trong cơ quan, góp phần thực hiện cải cách hành chính.
• Tạo môi trường trao đổi ý kiến, thảo luận, chia sẻ thông tin rộng rãi, nhanh chóng, đầy 
đủ, kịp thời góp phần rất tích cực trong việc phát triển văn hóa doanh nghiệp. Mọi 
người sẽ giao tiếp với nhau, hiểu biết, gần gũi nhau hơn, lãnh đạo có thể truyền đạt 
được ý chí của mình cho các nhân viên dễ dàng hơn.
2
• Cung cấp cho người dùng khả năng làm việc từ xa, xoá bỏ khoảng cách địa lý: Chỉ cần 
kết nối Internet là người dùng có thể tham gia vào hệ thống và làm việc như tại cơ quan 
của mình cho dù họ đang đi công tác nước ngoài.
• Hệ thống có tính mở cao, tuân theo các chuẩn quốc tế để có thể tích hợp với các hệ 
thống khác, trong tương lai khi luật chữ ký điện tử được áp dụng hệ thống có khả năng 
mở rộng, tích hợp chữ ký điện tử.
4. Chức năng
• Quản lý lịch làm việc, nhắc việc, giao việc qua mạng.
• Quản lý các thông báo chung.
• Duyệt bài viết cho các trang web.
• Quản lý gửi nhận email, chia sẻ file.
• Video conference, chatting.
• Trưng cầu ý kiến.
• Quản lý tin nhắn di động.
• Hệ thống notify.
• Hệ thống phân quyền.
• Quản lý, trình duyệt công văn đến.
• Quản lý, trình duyệt, phát hành công văn đi.
• Quản lý hồ sơ công việc.
• Công cụ định nghĩa luồng công việc.
• Khai thác thông tin.
• Quản trị hệ thống.
1. Quản lý lịch làm việc, nhắc việc, giao việc qua mạng:
 Lên lịch làm việc cá nhân: lên lịch các công việc định kỳ, các công việc đột xuất để hệ 
thống sẽ nhắc nhở khi đến thời điểm diễn ra công việc đó. Hệ thống cũng giúp ghi lại 
những kế hoạch định làm trong tương lai nhưng chưa định thời gian, hệ thống sẽ có 
hình thức gợi nhớ cho người sử dụng những công việc này.
 Giao việc cho nhân viên cấp dưới: lãnh đạo cơ quan có thể giao việc cho nhân viên và 
tiếp nhận phản hồi cũng như kết quả từ các công việc đó.
3
 Ghi và tự động ghi nhật ký công việc, thống kê báo cáo được các công việc đã thực 
hiện theo ngày, tháng, năm...
2. Quản lý các thông báo chung:
 Tạo lập, xoá bỏ các hòm thư thông báo chung cho toàn cơ quan, từng phòng ban hay 
cho từng nhóm.
 Gửi thông báo, nội qui, kết luận giao ban… đến cán bộ thông qua các hòm thư đã tạo 
lập, giúp những thông tin này đến được cán bộ một cách nhanh chóng, chính xác.
3. Duyệt bài viết cho các trang web:
 Cung cấp tính năng duyệt bài viết về nội dung và hình thức. Phù hợp với các cơ quan 
có trang Web, các toà soạn báo, nó được sử dụng để duyệt các bài viết trước khi đưa 
lên Website hay đăng báo. 
4. Quản lý gửi nhận email, chia sẻ file:
 Hệ thống tích hợp các tiện ích phổ biến nhất của mạng máy tính như gửi nhận email, 
gửi tài liệu trực tiếp tránh bị lây nhiễm virus khi chia sẻ tài liệu bằng share ổ đĩa.
5. Video conference, chatting:
 Ngoài việc trao đổi thông tin bằng email, hệ thống còn cung cấp khả năng trao đổi trực 
tiếp với nhau bằng hình ảnh, âm thanh, tạo lập các cuộc hội thảo từ xa 
(Teleconference), các cuộc hội thoại theo nhóm.
6. Trưng cầu ý kiến:
 Thông qua chức năng trưng cầu ý kiến hệ thống có thể thu thập ý kiến của tất cả nhân 
viên trong cơ quan, có thể tạo lập các cuộc bình bầu.
7. Quản lý tin nhắn di động:
 Gửi tin nhắn ra điện thoại di động: Gửi tin nhắn theo cá nhân, theo nhóm, đặt thời gian 
gửi, giúp triệu tập hoặc nhắc nhở cán bộ trước các cuộc họp một cách kịp thời, nhanh 
chóng.
 Cảnh báo sự cố: Thông qua việc gửi tin nhắn ra điện thoại di động ta có thể được cảnh 
báo khi có sự cố xảy ra, như một dịch vụ hay một máy tính quan trọng nào đó trong 
4
mạng không còn hoạt động,…giúp người quản trị phát hiện sự cố từ đó đưa ra phương 
án giải quyết kịp thời.
8. Hệ thống notify:
 Chủ động thông báo cho cho người sử dụng biết khi có thông tin quan trọng.
 Cung cấp công cụ định nghĩa “thông tin quan trọng”.
 Có thể thông báo qua di động nếu phát hiện người sử dụng không ngồi trước máy tính.
9. Hệ thống phân quyền:
 Phần mềm được thiết kế cho nhiều lớp người sử dụng khác nhau trong cùng một cơ 
quan. Với từng đối tượng sử dụng, tùy thuộc vào mức quyền được đặt bởi quản trị viên 
hệ thống mà người sử dụng có thể có những quyền hạn khác nhau đối với từng loại dữ 
liệu. eOffice quản lý dữ liệu theo các Folder với cấu trúc hình cây, mỗi Folder như một 
kho dữ liệu được tích lũy hàng ngày và được phân quyền chặt chẽ. Có thể thêm bớt các 
Folder tùy theo nhu cầu sử dụng của cơ quan cung cấp công cụ định nghĩa “thông tin 
quan trọng”. Tuỳ theo bạn là ai mà quyền hạn của bạn khi tham gia vào hệ thống là 
khác nhau (Có thể được nhìn thấy những gì, có được xoá, sửa, hay gửi thông tin lên hay 
không ?).
10.Quản lý, trình duyệt công văn đến: 
 Gõ công văn trực tiếp.
 Nhập công văn đến qua máy scaner.
 Nhập công văn đến qua mạng (email, fax,..)
 Đánh số công văn tự động hoặc văn thư tự đánh số.
 Luân chuyển, xử lý công văn đến: Văn thư chuyển đến người phân phối công văn, 
chuyển lên lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo, chuyển đến các lãnh đạo đơn vị, các lãnh đạo 
đơn vị có thể chuyển đến chuyên viên cấp dưới của mình, hoặc chuyển trực tiếp đến 
chuyên viên để giải quyết.
 Tạo lập các phiếu xin ý kiến gửi đến các chuyên viên, lãnh đạo, tự động tập hợp các ý 
kiến khi được trả lời.
 Cập nhật thông tin xử lý công văn đến: Lưu bút lục các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, các 
phiếu xin ý kiến, các ý kiến trả lời, những thông tin giải quyết của các đơn vị và chuyên 
viên giải quyết.