BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Số: 2334/TB-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 26tháng 6 năm 2015

 

 THÔNG BÁO

Về việc bố trí ở nội trú cho học viên, sinh viên và thí sinh

trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại Cơ sở 2 Trường Đại học Vinh

 

Để phục vụ nhu cầu về chỗ ở cho học viên, sinh viên tham gia coi thi, tiếp sức mùa thi, phụ huynh và thí sinh về dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 tại Cụm thi Vinh, Trường Đại học Vinh thông báo việc bố trí ở nội trú tại Ký túc xá cơ sở 2 như sau:

1. Đối tượng người ở:

- Học viên, sinh viên làm nhiệm vụ coi thi, bảo vệ thi;

- Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ kỳ thi do Trường Đại học vinh tổ chức;

- Phụ huynh và thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại Cụm thi Vinh.

2. Tiền ở:

- Giá phòng ở được quy định như sau:

+ Thí sinh, người nhà thí sinh: 20.000 đồng/người/ngày đêm;

+ Học viên, sinh viên coi thi, tiếp sức mùa thi: 10.000 đồng/người/ngày đêm;

+ Sinh viên thuộc Đội Thanh niên xung kích của nhà trường phục vụ các hoạt động của kỳ thi: miễn phí.

- Tiền các tài sản: 50.000 đồng/người/đợt ở. Số tiền này sẽ được hoàn lại cho người ở khi trả phòng.

- Tiền ở được thu theo đợt thi, tính theo ngày thực ở của người ở.

- Giá trên đã bao gồm tiền sử dụng điện, nước, phí an ninh và vệ sinh. Nhà trường nghiêm cấm việc thu thêm các khoản khác dưới mọi hình thức.

3. Thủ tục đăng ký:

- Người ở đăng ký ở tại Phòng trực Ký túc xá Nông Lâm Ngư. Thủ tục như sau:

+ Trình thẻ dự thi, CMND hoặc thẻ học viên, sinh viên cho cán bộ phụ trách;

+ Nghe tư vấn, quán triệt về nội quy nội trú và các quy định khác liên quan;

+ Đăng ký chỗ ở, nạp tiền, nhận biên lai và phiếu báo phòng ở theo quy định;

+ Nạp phiếu báo phòng ở cho cán bộ phụ trách ký túc xá, nhận phòng ở.

- Hết thời hạn ở, người ở bàn giao phòng và nhận tiền các tài sản. Nếu để hư hỏng, mất mát tài sản, thiết bị người ở có trách nhiệm đền bù theo quy định.

- Liên hệ: Cô Phạm Quỳnh Như (0949785557) hoặc thầy Lê Công Việt (0974637432).

Nhà trường giao cho Phòng Quản trị đảm bảo điện, nước; Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn lập chứng từ thu; Trung tâm Đào tạo liên tục và hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục liên hệ bố trí chỗ ăn, tổ chức chương trình “Bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi”, phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất cho các phòng ở, thu đúng, thu đủ, báo cáo và hoàn thành các thủ tục quyết toán về Trường trước ngày 15 tháng 7 năm 2015; Hội Sinh viên cử sinh viên tình nguyện phối hợp tổ chức; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Vinh bố trí cán bộ, cơ sở vật chất đảm bảo an ninh, an toàn trong toàn bộ khu vực nội trú, hỗ trợ tối đa cho người ở an tâm thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi.

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                           PGS.TS Ngô Đình Phương